Nieuwsbrief

Class: 
other

← Vorige

Masterclass Gezonde Gemeente 2016-2018: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’

Ontdek hoe je een lokaal gezondheidsbeleid doet groeien tot een succesvol verhaal dat mensen aanspreekt en engageert. De Masterclass wordt georganiseerd door de Vlaamse Logo's en VIGeZ, met steun van VVSG. 

De masterclass bestaat uit vier themadagen en dit gespreid over een periode van 2 jaar. 

Voor wie?

Iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidsbeleid. Zoals gezondheidsambtenaren, welzijnsambtenaren, communicatieambtenaren, ...

Het is een meerwaarde om met verschillende personen deze opleiding bij te wonen. Gezondheid is immers een intersectoraal thema.

Waarom?

Je leert een lokaal gezondheidsbeleid uitgroeien tot een succesvol verhaal dat je inwoners niet alleen aanspreekt, maar ook engageert. 

Praktisch

Vier themadagen (2016-2018), georganiseerd in elke Vlaamse provincie

  • €90 per deelnemer, per themadag
  • Maximum aantal deelnemers: 25 personen per locatie
  • Data per provincie, locaties en inschrijvingen op: www.vigez.be/opleidingen
  • Bekijk hier de flyer ‘Steek vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’.

Themadag 2:  Gezondheidsongelijkheid: hoe pakken we lokaal de oorzaken aan?

Gezonde levensjaren zijn niet evenveel voor iedereen weggelegd. Hoe komt dat? En vooral: wat kan je eraan doen? Heb je als lokaal bestuur impact op de eigenlijke oorzaken? 

Prof. Sara Willems licht op praktijkgerichte wijze de problematiek en verklaringen toe, waarna we via goede praktijken de succesfactoren benoemen om deze problematiek te keren. Gevolgd door concrete strategieën en interventies die de kansen op een gezond leven in een gezonde omgeving voor iedereen versterken. 

  • 9.30 uur: Gezondheidsongelijkheid zit diep verankerd in onze samenleving (Prof. Dr. Sara Willems, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent)
  • 13.30 uur: Zo universeel als mogelijk en zo intensief als nodig: handvatten om de gradiënt te verkleinen (Bruno Buytaert, senior stafmedewerker kwetsbare groepen, VIGeZ).

← Vorige

Het Huis. Online leren over motiverende gespreksvoering.

het HuisAls eerstelijnswerker word je regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch middelengebruik. Vind je het niet eenvoudig om mensen aan te zetten om hun gedrag te veranderen? Het Huis stelt een model voor dat inzicht geeft hoe mensen hun gedrag veranderen. Je ontdekt hier ook de belangrijkste principes van motiverende gespreksvoering. Want daarmee bevorder je gedragsverandering. Zelfs bij cliënten die nog niet gemotiveerd zijn.

Het Huis is gericht op alcohol- en druggebruik, maar de voorgestelde aanpak kan je ook ruimer toepassen.

Voor wie?

Eerstelijnswerkers

Wie kan het Huis promoten of gebruiken?

Organisaties uit de brede zorg- en welzijnssector, preventiewerkers...

← Vorige

Langer genieten is ...

Een opmerkelijke intergemeentelijke campagne naar senioren. Hoe kun je oud worden en toch blijven genieten van het leven? In onze zoektocht om senioren te motiveren hun leefstijl nog te veranderen, werd het geheim wapen van de kleinkinderen ontdekt. Zij vertellen onverbloemd de waarheid en doen met een charmante knipoog hun grootouders luisteren.

Langer Genieten is… ? 

'Langer Genieten is…' staat voor gezonder gaan leven na 65 jaar. Gedurende twee jaar (2016-2017) zullen 20 gemeenten in de regio ‘Vlaamse Ardennen Oost’ en de regio 'Schelde-Leie' samen met Logo Gezond+ werken aan het wegwijs te maken van hun senioren in een gezondere leefstijl.

Waarom?

We leven steeds langer en hopen vooral oud te worden in goede gezondheid. Cijfers tonen echter aan dat we te weinig anticiperen op het ouder worden en ons gedrag onvoldoende aanpassen om kwaaltjes te voorkomen. Sommige ouderdomskwaaltjes en ziektes zijn te voorkomen. Maar je moet wel beschikken over de juiste kennis en weten hoe je eraan kunt beginnen. En je bent nooit te oud om nog gezondheidswinst te hebben van een gezondere leefstijl. Zelfs op hoge leeftijd doet het er toe.

Op onderstaande links vind je specifieke info over de thema’s: kanker vroeg opsporen, vallen voorkomen, gezond eten, actief leven, matigen met alcohol, een griepprik halengezonde lucht in huis, praten over problemen. Of bespreek het met je arts.

>> bekijk hier de menukaart met een overzicht van alle methodieken uit het project 'Langer genieten is ...'

 

 

Samenwerking 

Deze campagne is een co-creatie van Logo Gezond+, de lokale besturen uit de regio ‘Vlaamse Ardennen Oost’ en de regio 'Schelde-Leie', de SEL (samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en de dialooggroep bestaande uit energieke senioren, ambtenaren en mandatarissen uit de betrokken gemeenten.

Met dank aan onze partners voor hun inbreng: het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie (EVV), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Panacea en Ronse (LMN), de medische milieukundigen, Hogeschool Gent (gerontoloog Dr. Nico De Witte).

 

Fotogalerij

Langer genieten is ... Kick-off


Materialen

← Vorige

Slimme Media Shake

Educatief pakket voor het basisonderwijs dat tips en handvaten aanbiedt om gezond mediagedrag te stimuleren.

Het gamma werkbladen bevat instap- en kernactiviteiten waarin leerlingen en leerkrachten kennis maken met de gezondheisrisico’s verbonden aan mp3- en gsm-gebruik. Via het contractwerk en de extra materialen ontdekken leerlingen het belang van het voorzorgsprincipe en vertalen dat in tips voor zichzelf, leeftijdsgenoten en ouders.

Leerkrachten krijgen heel wat tips om 'Slimme Media Shake' of SMS te vertalen in een project voor de hele school. Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Welk gedrag stellen kinderen en wat is het belang van de houding van ouders? Vervolgens reikt SMS adviezen aan voor een gezonder gedrag. Tenslotte krijgt slim mediagebruik een plaats binnen de principes en praktijk van het gezondheidsbeleid op school.

Voor wie? 

Voor kinderen van de 3de graad basisonderwijs

Wie kan aan de slag met 'Slimme Media Shake'?

Leerkrachten, leerlingen en ouders van kinderen uit basisscholen 

Meer info?

www.slimmemediashake.be

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen