Nieuwsbrief

Banner: Gezondheid en Milieu

Met deze banners kan je een tentoonstelling, workshop of infoavond over gezondheid en milieu aankleden. Er zijn 23 banners ter beschikking.

Thema’s zijn:

  • Gezond buiten: allergie, berenklauw, eikenprocessierups, teken, fijn stof en ozon
  • Gezond binnen: ventileren en verluchten, vocht en schimmel, huisstofmijt en passief roken
  • Gezond klussen: asbest, schilderen, klussen, huishoudproducten, formol, lood en kwik
  • Stoken: CO, kachel en afvalverbranding
  • Straling: elektromagnetische velden, hoogspanning, zendmasten en GSM

De afmetingen van de banners: breedte 1m, hoogte 2m en een gebruiksvriendelijk opbouwmechanisme.

Voor wie?

Lokale besturen, onderwijs, bedrijven,...

Praktisch

De banners kan je bij het Logo gratis ontlenen. Neem contact op met de medisch milieukundige van je regio om de uitleenmogelijkheden en -periode na te gaan. 

Uitleen: € 0.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen