Nieuwsbrief

← Vorige

Lokale gezondheidsenquête

 

Gemeenten kunnen een lokale gezondheidsenquête organiseren met ondersteuning van het Logo. Deze enquête werd op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen opgemaakt om de gemeenten te helpen prioriteiten te stellen in het lokale gezondheidsbeleid.

De informatie die in de gezondheidsenquête wordt verzameld, kan samen met de methodiek Gezonde Gemeente dienen als basis voor zo'n gezondheidsbeleid. Er zijn bovendien interessante linken te leggen met het oog op onder meer het sport- en omgevingsbeleid en ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Voor inwoners van een deelnemende gemeente die ouder zijn dan 15 jaar. De selectie wordt gemaakt aan de hand van een steekproef uit het bevolkingsregister.

Wie kan de lokale gezondheidsenquête organiseren?

Lokale besturen

Waarom?

Hoe meer inzicht gemeenten krijgen in de gezondheidssituatie van hun inwoners, hoe beter ze kunnen inspelen op de lokale noden. Zo kan een gemeente een betekenisvolle rol spelen in het welzijn van de bevolking.

Praktisch

  • Geselecteerde inwoners worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De gemeente voorziet een extract uit het bevolkingsregister. Het wetenschappelijk instituut Sciensano trekt daaruit een steekproef.
  • Daarnaast staat de gemeente in voor het veldwerk. Concreet gaat het over het printen van de brieven en papieren vragenlijsten en het verzenden van uitnodigingen, vragenlijsten en herinneringen. Tijdens de periode van de dataverzameling wordt elke twee weken een groot aantal brieven verzonden om geselecteerden uit te nodigen of te herinneren.
  • Ook het invoeren van de papieren vragenlijsten is een taak voor de gemeente.
  • Het ontvangen van de papieren vragenlijsten gebeurt door het Logo. Zij bezorgen de gedecodeerde lijsten aan de gemeente, zodat de data ingevoerd kan worden.

Het Logo begeleidt

Gemeenten die ervoor kiezen om de gezondheidsenquête te organiseren, ontvangen een draaiboek waarin alle stappen worden uitgelegd. Het Logo begeleidt en ondersteunt de gemeente doorheen het hele project. De wetenschappelijke taken, zoals het trekken van de steekproef, de analyse van de data en het opmaken van een eindrapport, worden vervuld door Sciensano.

Hoe deelnemen?

Gemeenten kunnen zich vanaf 28 maart 2019 inschrijven door te mailen naar info@gezondplus.be. Het aantal gemeenten dat in 2019 kan deelnemen, is beperkt. Wie snel intekent, heeft dus meer kans om geselecteerd te worden.

Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij het Logo van uw regio.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen