Nieuwsbrief

Terugblik Slot moment 'Langer genieten is...'

Wat kan je doen om langer van het leven te genieten? De seniorenadviesraden en de schepenen van Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gavere, Zingem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruishoutem en Kluisbergen sloegen de handen in elkaar. Gedurende twee jaar werkten ze acties uit om de gezondheid van de ouderen in de gemeente een boost te geven. Deze inspanningen hebben ze nu bestendigd in een engagementsverklaring. Tijdens het panelgesprek op het slotevent ‘Langer Genieten is…’ in Gavere gingen ze hier met experts en de Schepenen voor gezondheid verder op in. Stand-up comedy en muziek werd sfeervol gebracht door Koen De Wulf. Een klein jaar voor de verkiezingen maken ze samen met Logo Gezond+ de balans op. 
 
50-tal inspirerende acties om langer te genieten
De voorbije twee jaar hebben de 10 lokale besturen en hun seniorenraden hard gewerkt aan een gezondheidsbeleid gericht op ouderen. Zo kregen alle senioren een gezondheidskalender in de bus en volgt zeer binnenkort een nieuwe editie, werden de inspirerende verhalen van de oudste senioren tentoongesteld en werden heel wat acties ingericht zoals: Zorgplein, Wc-brillen tentoonstelling, bewegen op verwijzing via de huisarts en Ladies nights.
 
Verkiezingen: hoe kunnen we oud worden in onze gemeente?
De voorzitters van de seniorenadviesraden formuleerden elk een vraag aan de schepen bevoegd voor gezondheid, met als rode draad: Hoe kunnen we gezond oud worden in onze eigen gemeente? De ouderenadviesraden engageren zich om gezondheidsbevordering en ziektepreventie de komende jaren blijvend onder de aandacht te brengen. Dit door lokale noden en behoeften te signaleren en aanbevelingen te formuleren aan het beleid. Deze adviesraden nemen dit ook op in hun memoradum of actieplan in de aanloop naar de verkiezingen.
 
Vragen voor een gezondheidsbeleid op maat van ouderen 
  • Hoe ga je ervoor zorgen dat ouderen langer kunnen genieten en waar liggen nog kansen en uitdagingen (Oudenaarde&Nazareth)?
  • Hoe gaat de gemeente zich wapenen tegen de toenemende zorg, vergrijzing en vereenzaming (Sint-Martens-Latem, Kruishoutem en Wortegem-Petegem) en welke dienstverlening kan daar in de toekomst mee voor zorgen (Gavere)?
  • Wat zijn de plannen in de gemeente om inwoners te ondersteunen hun bestaande woning aan te passen aan hun noden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen (De Pinte en Kluisbergen)?
  • Welke positieve punten neem je mee uit de campagne ‘Langer Genieten is…’ (Deinze)?
  • Welke ideeën en initiatieven kunnen genomen worden om generaties dichter bij elkaar kunnen brengen (Zingem)?
 
 
Deze schepenen hebben de vragen beantwoord: Rita Vande Moortele (Kruishoutem), Grietje Moerman inv Isabelle Van den Dorpe (Wortegem-Petegem), Viviane De Preester (Nazareth), Trees Van Hove (Deinze), Linda Van den Abeele (Kluisbergen), Peter Dick (De Pinte), Tanja Eeckhout & Dirk Martens (Gavere), Kristof Vanden Berghe (Sint-Martens-Latem), Sanne Van Hoonacker inv Stefaan Vercamer (Oudenaarde) en Gerrit Depaepe (Zingem). 
 
 
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen