Nieuwsbrief

Wintersmog

Des winters als het níet regent, gebeurt het wel eens dat je de luchtverontreiniging als het ware kunt “snijden”. Ongunstige weersomstandigheden zorgen er dan namelijk voor dat de vuile lucht blijft hangen. Gevoelige personen, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met gevoelige luchtwegen of hart- en vaatziekten, zullen dan sneller klachten krijgen. Sommigen zullen dan zelfs een hogere dosis medicatie nodig hebben. 
 
Wintersmog is een mist afkomstig van de gekende vervuilers zoals industrie, verkeer en kachels. Omdat kachels in de winter meer gebruikt worden, zorgt dit voor meer luchtverontreiniging in de winter dan in de zomer. Bij oostenwind kan er bovendien nog extra vervuilde lucht uit Oost-Europa komen. Voeg daar nog de ingrediënten windstilte of bijna-windstilte, én het weerfenomeen “temperatuursinversie” aan toe, en je krijgt de perfecte mix voor veel luchtvervuiling. 
 
Aan de weersomstandigheden kunnen we niet veel doen, aan hoe we er mee omgaan wel. In België houdt de overheid de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. Als de drempel van 50 µg/m3 PM10 wordt overschreden, wordt de bevolking geïnformeerd. Als de gemiddelde concentratie van de laatste 24 uur in één van de gewesten deze drempel overschrijdt, stuurt de overheid een informatiebericht uit. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling leveren dan best geen ongewone lichamelijke inspanningen.
De Vlaamse Milieu Maatschappij geeft een stookadvies wanneer deze informatiedrempel in Vlaanderen wordt overschreden en er geen verbetering van de luchtkwaliteit wordt verwacht binnen de 24 uur. Zij raden dan aan om geen kachel of openhaard te gebruiken als bijverwarming of met sfeerdoeleinden. Ook geldt er tijdens een smogperiode een snelheidsbeperking tot 90 km/u op bepaalde stukken van de autosnelwegen die door dichtbevolkte gebieden gaan. 
 
Uiteraard gebeurt er nog veel meer dan dat: de industrie moet sowieso de BBT of “Best beschikbare Technieken” toepassen. Betere productieprocessen en betere voertuigtechnologie voor nieuwe voertuigen, strengere normen voor nieuwe verwarmingstoestellen, properdere bussen, een fietsvriendelijker beleid… zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit stilaan verbetert. In periodes van wintersmog daarentegen proef je als het ware elke extra gram luchtverontreiniging die dan ter plekke wordt uitgestoten. Een reden te meer om de auto te laten staan en liever de fiets of het openbaar te nemen. En om het haardvuur of de kachel maar gedoofd te laten. Van een gezondere luchtkwaliteit maken we samen werk!
 
Ben je benieuwd naar de luchtkwaliteit op jouw locatie? Met de luchtkwaliteitapp ‘Belair’ heb je deze informatie vanaf nu altijd op zak. Download de app gratis met jouw smartphone.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen