Nieuwsbrief

Een elektrokoffer met verschillende inlegbladen rond gezondheid en milieu dat kan dienen voor in een wachtzaal of als tentoonstellingsmateriaal.
Een toolbox om de binnenmilieukwaliteit in de kinderopvang na te gaan.
Infofiches die op een eenvoudige manier informatie geven over een bepaald binnenmilieuthema en die ter ondersteuning van een gesprek gebruikt kunnen worden.
Een leidraad die hulpverleners helpt ondersteunen in het maken van een eerste inschatting van vocht- en schimmelproblemen.
 
Richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen zodat leerlingen en leerkrachten op school veilig en gezond kraantjeswater kunnen drinken.
Bouw Gezond (Vormingsmap)
Een map met heel wat infofiches over hoe een woning gezond te (ver)bouwen.
Bouw Gezond (Folder)
Een folder die meer informatie geeft over hoe je woning gezond te (ver)bouwen.
Asbest (Banner)
Ontleen de roll-up banner over asbest en zet hem op tijdens een beurs of in een publiek gebouw zoals het gemeentehuis, de huisvestingsdienst of de bib.
De leidraad is een hulpmiddel voor de toezichthouders (gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones) bij de handhaving op milieuovertredingen.
Artikels om te publiceren in het gemeenteblad, antwoorden op veel gestelde vragen en voorbeeldbrieven rond asbest.
 
Een brochure over hoe veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal.
Binnen stoken (Folder)
Een folder die meer informatie geeft over hoe correct binnen te stoken.
Buiten stoken (Folder)
Een folder die meer informatie geeft over het verbranden van afval in open lucht.
Een brochure die meer informatie geeft over de gezondheidsrisico's van koolstofmonoxide of CO.
Een koffer die duidelijk maakt wat wel of net niet mag verbrand worden.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen