Nieuwsbrief

Dit boek biedt een leidraad om de No Blame-aanpak bij pesten toe te passen op school of daarbuiten.
Het teamspel biedt een uitstekend concept voor het verbeteren van samenwerking in teams in organisaties.
Het vlaggensysteem biedt een antwoord op de vraag hoe men pedagogisch kan omgaan met en reageren op seksueel gedrag bij kinderen en jongeren.
Het eigen wijshedenspel bestaat uit 144 kleurrijke kaarten op de voorzijde van een kaart staat een citaat, op de achterzijde een vraag die aan het citaat gekoppeld is.
Energize!2 (Spel)
In Energize!2 verzamelde leefsleutels 101 werkvormen om in de klas mee aan de slag te gaan. Spelideeën die niet alleen tijdens de les maar ook tijdens activiteiten of projecten gebruikt kunnen worden.
'3D - Denken, durven, doen!' is een interactief spel voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs over sociaal emotionele thema's.
De Gelukzak is geïnspireerd op de positieve psychologie en legt de nadruk op de maakbaarheid van het leven. Eén advies: neem het geluk in eigen handen. Daar draait het op in de gelukzak.
Door dit spel krijgen jongeren een beter beeld van hun kwaliteiten en valkuilen.
Soulmate (Spel)
Het doel van Soulmate is jezelf en de ander beter te leren kennen, relaties, gevoelens en seksualiteit bespreekbaar maken. Praten en luisteren staan centraal.
Met Het spel van Lesgeven oefen je lastige situaties in de klas. Je leert nadenken over eigen gedrag en je manier van lesgeven.
Dit spel laat de spelers van gedachten wisselen over verbaal, fysiek, psychisch geweld, steaming, pesten en vandalisme.
Met het vaardighedenspel werk je rond sociale of communicatie vaardigheden.
De Gelukzoekers is een kant-en-klaar pakket dat jongeren leert om hun mentale veerkracht en geluksgevoel te versterken. Het is geïnspireerd op de positieve psychologie.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen