Nieuwsbrief

Map 1ste graad 'Wild van Water' (Educatief materiaal)
Educatieve map voor de 1ste graad lager onderwijs
Affiche om de bewegingsdriehoek in de kijker te zetten
Banner voor je e-mailhandtekening om de 'Week van de Valpreventie' in de kijker te zetten.
Deze affiche geeft informatie aan experimenterende jongeren over de effecten van cannabis.
 
Lokale besturen kunnen lokale initiatieven ondersteunen bij de uitwerking van het project 'Drinkbink en Watergriet'. Hiervoor vinden zij inspiratie in de handleiding 'Klaar voor een waterdaad'
 
Blauwe lintjes (Campagnemateriaal)
Het blauwe lintje, symbool voor de strijd tegen dikkedarmkanker.
Plaats de facebook omslagfoto met de slogan "De screeningsmammografie. WIj doen het. En wat doe jij?" op je facebookpagina en zet het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker.
Met het ‘Smokey Goose Game’ leren jongeren spelenderwijs meer over roken
Visuele brochure met eenvoudig taalgebruik over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor laaggeletterde en anderstalige vrouwen. Beschikbaar in andere talen.
Liever Actiever, een gezondheidsproject dat meer bewegen en minder zitten stimuleert bij volwassenen. Met de focus op inactieve ouderen en kwetsbare groepen.
Een vrolijk prentenboek over de voordelen van water, voor thuis en in de klas
Leuke materialen om te gebruiken in je jeugdbeweging en aan de slag te gaan met het project 'Drinkbink en Watergriet'
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bod komt
Game.over@tabak
Game.over @ tabak (Educatief materiaal)
Educatief pakket voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs over roken
 

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen