Nieuwsbrief

Educatief materiaal: Pakket 'Wild van Water'

Het volledige pakket 'Wild van Water' bevat 4 mappen, 1 vertelplaat en 1 voorleesboek.

Voor wie?

Dit pakket bundelt al het beschikbare materiaal van ‘Wild van Water’, zowel voor het kleuteronderwijs als voor alle graden van het lager onderwijs. 
We geven 25% korting voor scholen en CLB's uit onze regio en Logo's (€ 97,50*).

Waarom?

Het drinken en het toiletgebeuren op school hebben een grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen. Het project ‘Wild van water’ wil leerlingen aanzetten om meer water te drinken en voldoende en op een natuurlijke wijze te plassen. Het grootste effect kan een school bereiken door een drinkbeleid te koppelen aan een plasbeleid waarin formele afspraken, educatieve activiteiten en infrastructurele maatregelen worden gecombineerd. ‘Wild van Water’ is een educatief pakket dat de school hiervoor handvatten aanreikt.

*Deze prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten.

Aankoop: € 130.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen