Nieuwsbrief

100% tewerkstelling (optie tot 80%)
bepaalde duur (1 jaar)
 
Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, zijn jonge dynamische organisaties actief in gezondheidspromotie en ziektepreventie. Logo’s hebben als taak bij te dragen tot het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. Hiervoor bouwen zij netwerken van regionale partners uit. Logo’s zorgen voor afstemming, ondersteuning en coördinatie van deze regionale partners. Er zijn 15 Logo’s in Vlaanderen die deze opdracht uitvoeren....

Logo Mechelen vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen binnen het werkingsgebied van 2 steden en 16 gemeenten in onze regio.

We zijn op zoek naar een creatieve en flexibele medewerker met expertise in communicatie en een passie voor gezondheidspromotie. We bieden een vervangingscontract voor 6 maanden (1 april tot en met september 2019) in het kader van een bevallingsverlof.

 

Inhoud

Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen door binnen onze organisatie aanspreekpunt te zijn voor enkele settings en thema´s waarbinnen Logo Mechelen haar dienstverlening aanbiedt.

Je maakt deel uit van het team dat in samenwerking met netwerkpartners (zoals lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties,...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen