Nieuwsbrief

← Vorige

Wild van Water

Een educatief project over drink- en plasbeleid in het basisonderwijs

Wild van water wil ervoor zorgen dat leerlingen meer water drinken en voldoende en op een natuurlijke wijze plassen. Het drinken en het toiletgebeuren maken deel uit van het dagelijks ‘leven’ op school en hebben een grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen. Toch zien we dat scholen deelproblemen aanpakken of beperkte maatregelen nemen. Het grootste effect kan een school bereiken door een drinkbeleid te koppelen aan een plasbeleid waarin formele afspraken, educatieve activiteiten en infrastructurele maatregelen worden gecombineerd. 

Voor wie?

Voor het basisonderwijs. Er zijn materialen voor kleuters en voor 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs.

Wie kan aan de slag met Wild van Water?

Het initiatief kan vertrekken vanuit directie, leerkrachten en ouders. Voor deze 3 groepen bestaat een wegwijzer die aangeeft hoe je aan de slag kan met het project.

Praktisch

Begin met de Wegwijzer voor directie, leerkrachten of ouders en doe de 'Wild van Water-test'. U krijgt een eerste zicht op de sterktes en werkpunten van het huidige drink- en plasbeleid op uw school. Op basis daarvan, kan een selectie gebeuren van de mogelijke acties die kunnen bijdragen tot een verdere uitbouw van dat beleid.

Het Logo zet je op weg

De materialen van 'Wild van Water' kunnen worden aangekocht bij Logo Gezond+ vzw of bij Uitgeverij Abimo

www.wildvanwater.be

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen