Nieuwsbrief

Een folder die meer informatie geeft over teken.
'Warme dagen' (Campagnemateriaal)
Folders, affiches en publireportages rond warme dagen.
 
Roll-up banners waarmee je in een handomdraai een tentoonstelling opzet over gezondheid en milieu.
Praatplaten gezond wonen (Educatief materiaal)
Praatplaten, ideaal voor een laagdrempelig groepsgesprek over gezond wonen.
9 pancartes over gezond wonen met do's en don'ts over een gezond binnenklimaat. Ideaal als campagne in de wachtzaal.
Een gezelschapsspel over gezond wonen.
CO2-meter (Materiaal)
De CO2-meter wordt gebruikt om de CO2-concentraties in een ruimte te meten en toont aan de hand van lichtjes informatie over de behoefte aan ventilatie in die ruimte.
Infofiches die op een eenvoudige manier informatie geven over een bepaald binnenmilieuthema en die ter ondersteuning van een gesprek gebruikt kunnen worden.
Richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen zodat leerlingen en leerkrachten op school veilig en gezond kraantjeswater kunnen drinken.
Asbest (Banner)
Ontleen de roll-up banner over asbest en zet hem op tijdens een beurs of in een publiek gebouw zoals het gemeentehuis, de huisvestingsdienst of de bib.
De leidraad is een hulpmiddel voor de toezichthouders (gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones) bij de handhaving op milieuovertredingen.
Een overzicht van alle communicatiematerialen en acties rond gezond tuinieren.
 
Affiches met vragen over gezond tuinieren en gezond eten uit eigen tuin + antwoordformulieren. Deze materialen kunnen gebruikt worden om een fiets- of wandeltocht te organiseren.
 
Wil je aan de slag met de voedingsdriehoek? Plaats één of meerdere roll-up banners om gezonde voeding in de kijker te zetten.
Affiche om de voedingsdriehoek in de kijker te zetten

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen