Nieuwsbrief

Spel: Gezondheidsstraat 13

Het spel maakt mensen op een interactieve manier bewust van mogelijke gezondheidsrisico’s die huishoudproducten, bouw- en inrichtingsmaterialen en toestellen (bijvoorbeeld verwarmingstoestellen) met zich meebrengen. Vraag- en kanskaarten doen spelers actief nadenken over de thema’s.

Tijdsduur: 1 à 2 uur (afhankelijk van het aantal spelers)

Voor wie?

Het spel is bedoeld voor een groep volwassenen van 2 tot 6 spelers. Dit kunnen eigenaars of huurders zijn van een woning.

Het spel kan zonder of met begeleider gespeeld worden, afhankelijk van de spelers. Voor mensen in basiseducatie of kansarmoede is dit een toegankelijk en niet-bedreigend instrument om over de eigen woonproblematiek te praten.

Praktisch

Het spel kan je gratis ontlenen of aankopen voor 15 euro. Neem contact op met de medisch milieukundige van je regio om de uitleen- en aankoopmogelijkheden na te gaan. 

Uitleen: € 0.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen