Nieuwsbrief

Class: 
other

← Vorige

Het Huis. Online leren over motiverende gespreksvoering.

het HuisAls eerstelijnswerker word je regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch middelengebruik. Vind je het niet eenvoudig om mensen aan te zetten om hun gedrag te veranderen? Het Huis stelt een model voor dat inzicht geeft hoe mensen hun gedrag veranderen. Je ontdekt hier ook de belangrijkste principes van motiverende gespreksvoering. Want daarmee bevorder je gedragsverandering. Zelfs bij cliënten die nog niet gemotiveerd zijn.

Het Huis is gericht op alcohol- en druggebruik, maar de voorgestelde aanpak kan je ook ruimer toepassen.

Voor wie?

Eerstelijnswerkers

Wie kan het Huis promoten of gebruiken?

Organisaties uit de brede zorg- en welzijnssector, preventiewerkers...

← Vorige

Langer genieten is ...

Een opmerkelijke intergemeentelijke campagne naar senioren. Hoe kun je oud worden en toch blijven genieten van het leven? In onze zoektocht om senioren te motiveren hun leefstijl nog te veranderen, werd het geheim wapen van de kleinkinderen ontdekt. Zij vertellen onverbloemd de waarheid en doen met een charmante knipoog hun grootouders luisteren.

Langer Genieten is… ? 

'Langer Genieten is…' staat voor gezonder gaan leven na 65 jaar. Gedurende twee jaar (2016-2017) zullen 20 gemeenten in de regio ‘Vlaamse Ardennen Oost’ en de regio 'Schelde-Leie' samen met Logo Gezond+ werken aan het wegwijs te maken van hun senioren in een gezondere leefstijl.

Waarom?

We leven steeds langer en hopen vooral oud te worden in goede gezondheid. Cijfers tonen echter aan dat we te weinig anticiperen op het ouder worden en ons gedrag onvoldoende aanpassen om kwaaltjes te voorkomen. Sommige ouderdomskwaaltjes en ziektes zijn te voorkomen. Maar je moet wel beschikken over de juiste kennis en weten hoe je eraan kunt beginnen. En je bent nooit te oud om nog gezondheidswinst te hebben van een gezondere leefstijl. Zelfs op hoge leeftijd doet het er toe.

Op onderstaande links vind je specifieke info over de thema’s: kanker vroeg opsporen, vallen voorkomen, gezond eten, actief leven, matigen met alcohol, een griepprik halengezonde lucht in huis, praten over problemen. Of bespreek het met je arts.

>> bekijk hier de menukaart met een overzicht van alle methodieken uit het project 'Langer genieten is ...'

 

 

Samenwerking 

Deze campagne is een co-creatie van Logo Gezond+, de lokale besturen uit de regio ‘Vlaamse Ardennen Oost’ en de regio 'Schelde-Leie', de SEL (samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) en de dialooggroep bestaande uit energieke senioren, ambtenaren en mandatarissen uit de betrokken gemeenten.

Met dank aan onze partners voor hun inbreng: het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie (EVV), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD), het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Panacea en Ronse (LMN), de medische milieukundigen, Hogeschool Gent (gerontoloog Dr. Nico De Witte).

 

Fotogalerij

Langer genieten is ... Kick-off


Materialen

← Vorige

Slimme Media Shake

Educatief pakket voor het basisonderwijs dat tips en handvaten aanbiedt om gezond mediagedrag te stimuleren.

Het gamma werkbladen bevat instap- en kernactiviteiten waarin leerlingen en leerkrachten kennis maken met de gezondheisrisico’s verbonden aan mp3- en gsm-gebruik. Via het contractwerk en de extra materialen ontdekken leerlingen het belang van het voorzorgsprincipe en vertalen dat in tips voor zichzelf, leeftijdsgenoten en ouders.

Leerkrachten krijgen heel wat tips om 'Slimme Media Shake' of SMS te vertalen in een project voor de hele school. Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Welk gedrag stellen kinderen en wat is het belang van de houding van ouders? Vervolgens reikt SMS adviezen aan voor een gezonder gedrag. Tenslotte krijgt slim mediagebruik een plaats binnen de principes en praktijk van het gezondheidsbeleid op school.

Voor wie? 

Voor kinderen van de 3de graad basisonderwijs

Wie kan aan de slag met 'Slimme Media Shake'?

Leerkrachten, leerlingen en ouders van kinderen uit basisscholen 

Meer info?

www.slimmemediashake.be

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen